DE ADVOCAAT

Janneke Neervoort is in 2008 afgestudeerd in het Nederlands recht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam in de afstudeerrichting Strafrecht. Na haar afstuderen is zij als advocaat enkele jaren werkzaam geweest bij een advocatenkantoor in Den Helder. Hier heeft zij zich gespecialiseerd in personen- & familierecht en strafrecht.

Vervolgens heeft Janneke Neervoort zich als zelfstandig advocaat in het centrum van Den Helder gevestigd. Zij houdt zich bezig met de algemene rechtspraktijk, met de nadruk op personen- & familierecht en strafrecht.  

WERKWIJZE

Er vindt altijd eerst een adviesgesprek plaats. Dit eerste gesprek is gratis (tot maximaal 30 minuten). Hierin wordt de zaak besproken en wordt vastgesteld waar uw belangen het meest mee zijn gediend. Bij elke zaak wordt gekeken of een oplossing in onderling overleg een mogelijkheid is. Blijkt dit niet het geval, of zijn uw eigen pogingen om tot een oplossing te komen op niets uitgelopen, dan wordt gekeken wat de juridische mogelijkheden zijn, bijvoorbeeld in de vorm van een procedure. Voor u wordt uiteen gezet wat uw mogelijkheden in een procedure zijn. Transparantie staat hierbij voorop!

Advocatenkantoor Neervoort is aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten te Den Haag (Neuhuyskade 94, 2596 XM). Zie voor meer informatie  www.advocatenorde.nl