Advocatenkantoor Neervoort

Voor een duidelijk, eerlijk en persoonlijk advies

Gaat u scheiden? Wordt u verdacht?

Advocatenkantoor Neervoort is een jong en modern advocatenkantoor dat haar cliënten voorziet van duidelijke, eerlijke en persoonlijke rechtsbijstand.

De spil achter de kantoornaam is Janneke Neervoort, advocaat sinds begin 2009. Bij haar kunt u onder andere terecht voor bijstand in uw echtscheidingsprocedure, wanneer u zich wenst te verweren wanneer uw partner wilt scheiden, maar ook wanneer er partner- en/of kinderalimentatie moet worden vastgelegd of wanneer de omgangsregeling met uw kinderen niet goed verloopt. Regelmatig wordt Janneke Neervoort door de Rechtbank benoemd als bijzonder curator in Jeugdzaken en voorziet zij minderjarigen van rechtsbijstand.

Janneke Neervoort houdt zich niet alleen bezig met het personen- en familierecht en het jeugdrecht: u kunt haar eveneens benaderen voor bijstand indien u wordt verdacht van een strafbaar feit. Wanneer u moet voorkomen vanwege een tegen u lopende strafzaak, dan kan u zich laten bijstaan door een advocaat. Juist omdat de belangen en de gevolgen in zulke zaken groot zijn, is het van belang om voor de zitting het dossier door te kunnen nemen en te bespreken, om zo het verweer te bespreken en zo min mogelijk voor verassingen te komen staan.

Kijk voor meer uitleg over de bijstand in verschillende soorten zaken ook onder ‘rechtsgebieden’ in het menu.

Er vindt altijd eerst een adviesgesprek plaats. Dit eerste gesprek is gratis (tot maximaal 30 minuten). Hierin wordt de zaak besproken en wordt vastgesteld waar uw belangen het meest mee zijn gediend. Bij elke zaak wordt gekeken of een oplossing in onderling overleg een mogelijkheid is. Blijkt dit niet het geval, of zijn uw eigen pogingen om tot een oplossing te komen op niets uitgelopen, dan wordt gekeken wat de juridische mogelijkheden zijn, bijvoorbeeld in de vorm van een procedure. Voor u wordt uiteen gezet wat uw mogelijkheden in een procedure zijn. Transparantie staat hierbij voorop!
Advocatenkantoor Neervoort is aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten te Den Haag (Neuhuyskade 94, 2596 XM). Zie voor meer informatie www.advocatenorde.nl