Strafrecht

Er zijn verschillende manieren waarop u in aanraking zou kunnen komen met politie en justitie.

Vaak is rechtsbijstand in een zo vroeg mogelijk stadium gewenst. Wanneer er bijvoorbeeld sprake is van een dreigende vervolging kunt u reeds contact opnemen om uw wensen en de mogelijkheden te bespreken.

Als u wordt verdacht van een strafbaar feit heeft u op recht op bijstand van een advocaat. Wanneer u wordt aangehouden wordt op het Politiebureau ook gevraagd of u van dit recht gebruik wilt maken voordat u in verhoor gaat. Tevens kan het zijn dat u wordt uitgenodigd voor een verhoor als verdachte. Indien u zelf naar het bureau gaat op uitnodiging, kunt u voordat u heen gaat, maar ook tijdens het verhoor, gebruik maken van bijstand van een advocaat op eigen kosten.

Wanneer u bent opgeroepen voor een gesprek met het Openbaar Ministerie over de afdoening van uw zaak, of wanneer u bent gedagvaard om te verschijnen voor de rechter vanwege de verdenking van een strafbaar feit, dan is het sterk aan te raden advies van een advocaat in te winnen. Indien u zich bij laat staan zal de advocaat het strafdossier opvragen en wordt voor de zitting de inhoud van het dossier met u besproken. Op basis van de inhoud van het dossier en de bespreking die hierover heeft plaatsgevonden, wordt het verweer ter zitting gevoerd. Ook wordt gekeken wat de verwachtingen in uw zaak zijn en waar u rekening mee dient te houden.