Kosten

Bij elke nieuwe zaak wordt gekeken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Wanneer uw inkomen (en eventueel het inkomen van uw partner) binnen de inkomensgrenzen van de Raad voor Rechtsbijstand valt en wanneer aan de aanvullende voorwaarden wordt voldaan, betaalt u voor de rechtsbijstand alleen een eigen bijdrage. De hoogte van deze eigen bijdrage varieert naar inkomenscategorie. Raadpleeg www.rechtsbijstand.nl voor de meest actuele inkomensgrenzen en de hoogte van de eigen bijdrage.

Wanneer u niet voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking komt, is het reguliere uurtarief van toepassing. Het uurtarief bedraagt € 200,- per uur exclusief btw.

Afhankelijk van de inhoud van de zaak kan het een mogelijkheid zijn om een vast bedrag voor de te verlenen rechtsbijstand af te spreken. Vaak is dit afhankelijk van het stadium waarin de zaak zich bevindt en de complexiteit van de zaak.

Naast de kosten voor rechtsbijstand is het belangrijk om goed zicht te hebben op de te verwachten kosten voor derden. Zo kan het zijn dat u griffierechten aan de rechterlijke instantie dient te voldoen voor het indienen van een processtuk wanneer u wenst te verweren of besluit een procedure te starten. Voor de meest actuele griffierechten raadpleegt u www.rechtspraak.nl

Naast griffierechten kan het in uw zaak het geval zijn dat u kosten dient te voldoen voor uittreksels of voor het optreden van een deurwaarder.

Neem vrijblijvend advies op om geïnformeerd te worden over de te verwachten kosten in uw geval. Een eerste adviesgesprek is (tot maximaal 30 minuten) altijd gratis. Voor het maken van een afspraak kunt u tijdens kantooruren bellen op: 0223- 694214 of mailen naar neervoort@advocatenkantoorneervoort.nl.

BTW nummer: NL002089727B54

Download de algemene voorwaarden

Download de interne klachtenregeling