De advocaat

Janneke Neervoort is in 2008 afgestudeerd in het Nederlands recht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam in de afstudeerrichting Strafrecht. In februari 2009 is zij als advocaat gestart bij een advocatenkantoor in Den Helder. Hier heeft zij zich gespecialiseerd in personen- & familierecht, jeugdrecht en strafrecht. Sinds mei 2012 is Janneke Neervoort werkzaam als zelfstandig advocaat in Den Helder.

Door actief mee te denken met de cliënt, begrijpelijke uitleg te geven over de juridische gevolgen en de eventuele procedure, maar vooral door het eindresultaat voor ogen te houden, worden door haar de belangen van de cliënt zo goed mogelijk gediend.

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten staan voor Janneke Neervoort de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Strafrecht
  • Jeugdstrafrecht
  • Militair Strafrecht
  • Personen- en Familierecht
  • Echtscheidingen, alimentatiezaken, omgangsregelingen
  • Ouderschap en erkenning
  • Jeugdbeschermingsrecht

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied. De Orde van Advocaten stelt dit verplicht voor iedere advocaat die in Nederland werkzaam is, om zo de kennis van de rechtsgebieden en daarmee de kwaliteit van de rechtsbijstand zo hoog mogelijk te houden.