Advocatenkantoor Neervoort

Voor een duidelijk, eerlijk en persoonlijk advies

Gaat u scheiden? Wordt u verdacht?

Advocatenkantoor Neervoort is een modern advocatenkantoor dat haar cliënten voorziet van duidelijke, eerlijke en persoonlijke rechtsbijstand.

De spil achter de kantoornaam is Janneke Neervoort, advocaat sinds 2009. Bij haar kunt u onder andere terecht voor bijstand in uw echtscheidingsprocedure, maar ook wanneer er partner- en/of kinderalimentatie moet worden (her)berekend of wanneer de omgangsregeling met uw kinderen niet goed verloopt. Onder het familierecht vallen ook zaken over het gezag en afstamming. Janneke Neervoort is door de Rechtbank meerdere malen benoemd als bijzonder curator in jeugdzaken, waarin zij optrad namens de minderjarige.

Janneke Neervoort is tevens gespecialiseerd in het strafrecht. U kunt haar daarom eveneens benaderen voor bijstand indien u wordt verdacht van een strafbaar feit. Wanneer u moet voorkomen vanwege een tegen u lopende strafzaak, dan kunt u zich laten bijstaan. Juist omdat de belangen en de gevolgen in zulke zaken groot zijn, is het van belang om voor de zitting het dossier door te kunnen nemen en te bespreken, om zo het verweer te bespreken en zo min mogelijk voor verassingen te komen staan.

Kijk voor meer uitleg over de bijstand in verschillende soorten zaken ook onder ‘rechtsgebieden’ in het menu.

Bij afwezigheid van mr. Neervoort neemt Jorna Advocaten, gevestigd in Den Helder, de zaken waar indien nodig. Jorna Advocaten is bereikbaar op nummer 0223-625555 of per mail via info@Jorna-Advocaten.nl. Advocatenkantoor Neervoort beschikt niet over een Stichting Beheer Derdengelden.

Er vindt altijd eerst een adviesgesprek plaats. Dit eerste gesprek is gratis (tot maximaal 30 minuten). Hierin wordt de zaak besproken en wordt vastgesteld waar uw belangen het meest mee zijn gediend. Bij elke zaak wordt gekeken of een oplossing in onderling overleg een mogelijkheid is. Blijkt dit niet het geval, of zijn uw eigen pogingen om tot een oplossing te komen op niets uitgelopen, dan wordt gekeken wat de juridische mogelijkheden zijn, bijvoorbeeld in de vorm van een procedure. Voor u wordt uiteen gezet wat uw mogelijkheden in een procedure zijn. Transparantie staat hierbij voorop!
Advocatenkantoor Neervoort is aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten te Den Haag (Neuhuyskade 94, 2596 XM). Zie voor meer informatie www.advocatenorde.nl